+32 474 98 30 05 kris@factter.be
Selecteer een pagina

Ons aanbod

Breng jouw mensen en organisatie in beweging met onze krachtige en integrale aanpak!

Ontdek de essentie van onze dienstverlening door de pijlers van onze integrale benadering te verkennen. Geworteld in cultuur en structuur, bieden wij een weldoordachte aanpak voor jouw transformatiebehoeften.

Elke pijler is doordrenkt met bewezen technieken die leiden tot de gewenste verandering. Van cultuurontwikkeling tot doelgerichte structuurvernieuwing, wij staan garant voor een transformatie die impact maakt.

Laat ons jouw mensen en organisatie in beweging brengen, gedreven door een heldere visie, een doordachte aanpak en krachtige resultaten. Onze integrale benadering laat jouw organisatie schitteren in een nieuwe dimensie van succes.

model Factter Ndl

Transformeer cultuur

De persoon achter de functietitel staat centraal: als mens doe je er toe! Iedere medewerker is van onschatbare waarde, zowel binnen als buiten de muren van het kantoor. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin groei en welzijn hand in hand gaan & waar men gedijt in een atmosfeer van werkplezier, zorg en veiligheid. Zo bevorderen we het werk- en levensgeluk van jouw medewerkers.

Omarm gepast leiderschap en laat het potentieel van je team tot bloei komen. Wanneer medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen, bloeien ze open en zijn ze bereid om zich langdurig in te zetten voor jouw organisatie. Investeer in motiverend, kwaliteitsvol, leiderschap en zie hoe je mensen zich met passie inzetten voor de lange termijn.

We streven naar de perfecte mix van teamleden en een vlotte teamdynamiek die gedreven is door voortgang en innovatie. We omhelzen een cultuur van voortdurende groei, waarin we samen leren en evolueren, waardoor we nieuwe vaardigheden ontwikkelen die leiden tot uitzonderlijke resultaten.

Geef je medewerkers de controle over hun eigen loopbaan en zie hoe ze de beste versie van zichzelf worden. Scherp de visie, teamopdracht en doelstellingen aan, met een focus op welzijn en werkplezier. Definieer betekenisvolle taken, stel duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast en bied een doordacht leertraject aan. Op die manier nemen je teamleden het eigenaarschap en ontwikkelen ze zichzelf in functie van de vooropgestelde teamobjectieven. Dit leidt tot grenzeloos succes en ultieme voldoening.

Transformeer structuur

Maak je organisatie klaar voor de toekomst:  organiseren: ontketen het volledige potentieel van je team(s) door autonomie en eigenaarschap te stimuleren binnen een gepaste organisatiestructuur. Geef je medewerkers de ruimte om te excelleren en zie hoe jouw organisatie zich ontwikkelt tot een dynamische krachtpatser in de wereld van morgen.

In de organisatie staan krachtige werkwijzen en vooruitstrevende (HR)praktijken centraal. Men streeft naar een werkomgeving waar werkbaar werk de norm is: een balans tussen uitvoerbaarheid en voldoening, waar elke medewerker gedijt en betekenis vindt in hun taken. We geloven dat dit de kern vormt van een stimulerende werkcultuur die succes en groei mogelijk maakt voor iedereen.

Werkomgevingen dienen als krachtige bronnen van inspiratie en energie voor medewerkers. Werkplekken worden op maat gemaakt. Afgestemd op de activiteiten van elk individu (activity-based). Zo creëert men een motiverende en dynamische omgeving, waarin creativiteit en productiviteit floreert.

Leer je team hoe ze (nieuwe) technologieën kunnen beheersen en deze kunnen benutten om voor hen te werken. Zo bevordert men  efficiëntere bedrijfsprocessen en  gedisciplineerd samenwerken. Geef de toekomst van werk vorm, waarbij innovatie en teamwork bijdragen aan het succes van jouw organisatie.

Shares
Share This