+32 474 98 30 05 info@factter.be

oHRganisatiearchitect & -coach

productivity, vitality & motivation @ work

organisation design & people development

Performance, vitality & motivation at work

Uw uitdagingen die we graag aangaan als oHRganisatiearchitect & -coach

Innovatieve arbeidsorganisatie

Anders organiseren, slagvaardig samenwerken.

Aandacht voor het evenwicht tussen de kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van het werk en de kwaliteit van relaties. Met een minimale hiërarchie, gepast leiderschap, delegatie van besluitvorming, …

Strategisch HRM

Een HR-visie, missie en een meerjarenplan i.f.v. de organisatie.

Change Management

Procesbegeleiding bij fusies & overnames, reorganisaties en downsizing, cultuurveranderingen, structurele wijzigingen, …

Digital transformation

Door middel van een digitale strategie en -technologie uw bedrijfsprocessen, waarde voor klanten en innovatie verbeteren.

Competentie- & Talent Management

Employee experience design, employer branding, competentie- & talent beoordeling & ontwikkeling, employee engagement, loopbaanbeleid, mobiliteit en successie, …

Performantie Management

Prestaties van de organisatie, van HR, van teams, van individuen. Ken- en stuurgetallen, metrics en analytics, doelen en KPI’s.

Belonen en verlonen

Belonen en verlonen. Relaties met de sociale partners.

Don’t Settle For Less

Become more competitive &

attractive as an employer

Developing a strong future vision and strategy is one thing. Adapting the way of organising, so that the vision in daily organisational behaviour is also realized, is another necessary – but often difficult – step. The latter is crucial. We can be of added value in making this translation.

By looking at how organisations organise themselves – and how people work & collaborate – in a different way, one can increase performance and improve quality of work.

Charge Forward

Business Roadmaps Built Exactly To Your Needs

You can dream, create, design and build the most wonderful place in the world … but it requires people to make the dream a reality” (Walt Disney) 

 

Every organisation is unique, so every change program requires its own approach. Our starting point is that only the people themselves in an organisation can change that organisation. External support can help in areas where the organisation itself has less experience or capacity. We act as a partner to help you find the most appropriate approach. The joint determination of the change conditions & the development of a subsequent change program is the basis for a successful change. 

 

In brief: we accompany programs where both the soft aspects of the organisation (behaviour and culture), as well as the hard aspects (structure, processes and systems), need to be changed in a coherent manner. 

tree of workinglife - organisation and people performance

The way we design organisational structures is decisive for improving and realising more workable work. 

The canvas down below provides an integral approach to Innovative Labour Organisation (Ulbo De Sitter). All building blocks are related to structure & culture.  They are interconnected, interact with eachother and crucial for the way an organisation is built. 

A well-designed company structure, along with an inspirational vision and strong  leadership improves performance and autonomous motivation (self-determination theory, Deci & Ryan). 

Supplemented with a focus to design jobs that enhances psychological and physical well-being, where workplace stress is reduced to the fullest. This by influencing indicators on how much control, authority, descretion and decision latitude a worker has over his/her tasks and duties. This model (Robert Karasek) promotes a work design that proposes high demand and high control, fostering an environment that encourages learning and simultaneously offers autonomy.

It ensures that we all work, within a context of well-being, efficiently and succesfully together where one ensures a work-environment of workable work

THE WAY WE ARE

Clear future-oriented vision, shared leadership

 

 

THE WAY WE ORGANISE

Processes, roles & responsibilities, team composition,

distribution of work and information,

systems and practices

 

activity Factter BV

THE WAY WE CO-WORK

Meaningfulness, Competence, Autonomy, Relatedness

Workability

Werkbaar werk heeft te maken met de kwaliteit van werk. Werkbaar werk is werk dat boeit en je laat groeien. Het is werk dat in balans is met je privéleven. Je krijgt er niet teveel stress van en je wordt er niet ziek van. Kortom: een werkbare job, dat is een fijne job die je lang kan volhouden!

WERKMETER

Tool medewerkersbevraging

Werkmeter

Je wil het engagement van je medewerkers vergroten?

Kijk dan hoe mensen hun werk juist beleven. Want betrokken medewerkers zijn (meestal) tevreden medewerkers en essentieel voor een performante organisatie.

Via Werkmeter peil je naar de werkbeleving en je ziet hoe aanpassingen aan de organisatiestructuur deze gunstig beïnvloeden. 

Kortom: structuur bepaalt welzijn op het werk!

Werkmeter geeft je een betrouwbaar zicht op de organisatie van het werk en de jobinhoud van medewerkers.

Tegenover engagement surveys is Werkmeter een buitenbeentje, omdat het de link tussen organisatiestructuur en werkbeleving zichtbaar maakt. Je organisatiestructuur bepaalt namelijk het gedrag van medewerkers en zorgt ervoor dat zij oké, goed of op hun best presteren. Daarop inzetten loont, en daar helpen we jou bij.

Wat is Werkmeter?

Werkmeter (© Workitects 2020is een complete analyse van het welzijn op het werk. Daarvoor starten we met onze medewerkersbevraging, dit is een vragenlijst die focust op jobinhoud en organisatiestructuur. Beide bepalen hoe iemand zich op zijn werk voelt en hoe goed hij in staat is om dat werk uit te voeren.

Door te peilen naar de aard en de beleving van het werk, krijg je inzichten over hoe het op de werkvloer staat met het stressniveau, de mate van tevredenheid, de betrokkenheid, de collegialiteit en veel meer.

Na de bevraging ontvang je een uitgebreide analyse die wij gedetailleerd bij jou toelichten. Gewapend met de inzichten uit Werkmeter en ons advies, kan je gericht aan de slag om de werkbaarheid te verbeteren in je organisatie.

Waarom Werkmeter organiseren?

Betrokken medewerkers zijn de basis voor een performante organisatie. Ze denken mee, zijn flexibel en tonen een grote collegialiteit. Daarom zetten organisaties ook in op teamontwikkeling en de coachende vaardigheden van leidinggevenden. Toch zien we zaken als een hoog ziekteverzuim of regelmatige communicatieproblemen vaak terugkeren. Daarvan de symptomen herkennen en oorzaken aanduiden op een neutrale en accurate manier is niet evident. Uitmaken welke acties je kan ondernemen om je organisatie te verbeteren evenmin.

Door de link bloot te leggen tussen de organisatiestructuur en werkbeleving, bieden wij een antwoord. Werkmeter is de enige medewerkersbevraging die zowel inzicht geeft in de jobinhoud van de bevraagde medewerkers, als de bredere structuur van de organisatie. En dit op individueel, team én organisatieniveau. Wij maken structuurkeuzes zichtbaar én tonen aan welk effect deze keuzes hebben op de jobkwaliteit.

De meerwaarde van Werkmeter

Wetenschappelijk onderbouwd

Workitects onderzoekt nu al meer dan 10 jaar arbeidsorganisatie via medewerkersbevragingen. Daarvoor baseren we ons altijd op de meest recente wetenschappelijke inzichten rond werkbaarheid en organisatiestructuur en dit benaderen we vanuit de psychologie, organisatiewetenschappen en economische bedrijfskunde.

Ruime praktijkervaring

De ontwikkeling van Werkmeter is het resultaat van jarenlange praktijkervaring. Workitects voerde bij meer dan honderd organisaties in alle sectoren van de economie medewerkersbevragingen uit. Daardoor weten we welke input nodig is om doeltreffende acties te definiëren die de werkbaarheid verbeteren.

Volwaardige meting psychosociale risico’s

De bevraging en rapportering beantwoorden ook aan de eisen voor een psychosociale risicoanalyse. Een leuk ‘extraatje’, want Werkmeter gaat natuurlijk verder dan dat.

Niet de zoveelste engagement survey

Wij bevragen hoe mensen hun werk beleven en leggen verbanden met de organisatiestructuur. Werkmeter is de enige bevraging die deze combinatie maakt tussen inzichten in jobontwerp en arbeidsorganisatie. Samen maken we oorzaken transparant van de structurele werkverdeling op individueel, team en organisatieniveau. Daar knopen we concrete verbeteracties aan vast zodat jij écht aan de werkbaarheid kan werken.

Anonimiteit gewaarborgd

We hechten veel belang aan de anonimiteit van respondenten. We rapporteren daarom nooit individuele antwoorden, maar tonen enkel gemiddelden per team of afdeling. In onze Privacy Policy vind je meer informatie over anonimiteit en privacy.

Werkbaarheidscheques - tot € 10.000 subsidie!

Het Departement Werk en Sociale Economie steunt dit jaar ondernemingen om hun werkbaarheid te verbeteren. Elke onderneming kan tot €10.000 inzetten om knelpunten in kaart te brengen en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen.

Aanvragen voor werkbaarheidscheques kan je tot en met 31 december 2020 indienen. Nadien heb je tot 6 maanden de tijd om de werken uit te (laten) voeren.

Kom je in aanmerking voor € 10.000?

Voldoe je aan deze checklist? Dan kan je aan de slag om meer werkbaar werk te creëren! Alle details rond de voorwaarden vind je op deze pagina.

 • Ik ben een onderneming uit de (social) profitsector.
 • De vestiging van mijn onderneming ligt in het Vlaams Gewest.
 • De begeleiding van mijn werkbaarheidsscan wordt uitgevoerd door een erkende dienstverlener van de KMO-portefeuille.
 • Ik engageer mij om een maatregel of verbeterproject uit te voeren op vlak van werkbaar werk, naar aanleiding van de analyse of de begeleiding.

Contacteer ons voor meer info: info@factter.be

Begeleidende info:

Werkbaarheidscheque – voor wat en voor wie?

Werkbaarheidscheque – uitbreiding ten gevolge van corona

Werkbaarheidscheque – voorwaarden

Verhoging kmo-portefeuille: voorwaarden

 

WERKBLOKKEN

simulatiespel organisatiestructuren

Werkblokken

Twee bedrijven gaan met elkaar in concurrentie. Het ene bedrijf werkt als groep, het andere bedrijf werkt met verschillende afdelingen die gespecialiseerd zijn in afzonderlijke onderdelen van het productieproces. 

Via dit simulatiespel maak je kennis met organisatiestructuren en ondervind je zelf welke keuzes een goed resultaat opleveren.

Overtuigen, dat doe je met Werkblokken.

Je wil als organisatie graag aan de slag met Werkblokken?

Wat is Werkblokken?

Binnen welke structuur voelen medewerkers zich het meest comfortabel? Welke organisatiekeuzes leveren de beste resultaten op?

Werkblokken (©Workitects 2020) is een simulatiespel waarin de deelnemers op een laagdrempelige en speelse manier verschillende organisatiestructuren ervaren.

Het spel bestaat uit twee onderdelen: het experiment en de nabespreking.

Het experiment

De startsituatie is voor elk bedrijf gelijk. Beide bedrijven hebben dezelfde opdracht, dezelfde onderdelen, dezelfde instructies en hetzelfde aantal mensen. Maar terwijl het ene bedrijf georganiseerd is in functionele afdelingen, krijgt het andere bedrijf juist de opdracht om dat niette doen.

Beide bedrijven moeten de kwaliteit en kwantiteit van hun productie waarborgen. Plots veranderen de omstandigheden. De bedrijven moeten zich flexibel opstellen om hun doelen te behalen. Hoe snel kunnen beide bedrijven schakelen? En welke impact heeft dit op de performantie van de organisatie en op het welbevinden van de medewerkers?

De nabespreking

Tijdens de nabespreking worden met de hele groep de resultaten van het spel besproken. Maar ook de beleving van de deelnemers krijgt een prominente plek.Er wordt gesproken over de verschillen tussen stroomsgewijs en functioneel organiseren, over de vooren nadelen van zelfsturing, over de manier waarop leiderschap wordt ingevuld en over de impact van een organisatiestructuur op de het gedrag van mensen. En hoe kan dit worden toegepast op je eigen organisatie?

Waarom Werkblokken organiseren?

Met dit spel willen we aantonen dat organiseren ook anders kan. Een stroomsgewijze organisatie blijkt performanter dan het wijdverspreide functionele model. Het lijktmisschien onlogisch, maar de resultaten bewijzen het keer op keer.

Werkblokken kan voor verschillende doelen ingezet worden:

• Als introductie in het kader van change management

Start je met een veranderingstraject? Hoe kan je dan best een grote groep van medewerkers overtuigen? Met andere woorden: hoe creëer je draagvlak voor de komende veranderingen? Werkblokken overtuigt medewerkers van alle niveau’s op een laagdrempelige en speelse manier.

• Als een teamactiviteit

Voelen je teams dat de oude organisatiemodellen niet langer werken? Zoeken ze nieuwe manieren om samen te werken? Werkblokken is een waardevolle, maar speelse teamactiviteit.

•Als onboardingstool

Werk je al volgens het principe van stroomsgewijs organiseren,maar zoek je een leuke manier om nieuwe medewerkers te laten ondervinden wat dat precies betekent? Zet dan Werkblokken in bij nieuwe starters.

FAQ

Hoe lang duurt het spel?

Het spel zelf duurt gemiddeld een tweetal uren, maar de duurtijd kan variëren in functie van het aantal deelnemers en het gewenste leereffect.

Met hoeveel deelnemers kan je het spel spelen?

Het spel kan gespeeld worden vanaf 10 deelnemers, maarook met groepen van enkele honderden mensen.

Is het spel wel iets voor ons?

Het spel is er voor iedereen. De meeste van onze klanten gebruiken Werkblokken om hun medewerkers of management te sensibiliseren en te inspireren. Het spel wordt ook vaak gebruikt aan het begin van een veranderingstraject of als deel van een onboarding programma.

Kris Rayen, oHRganisatiearchitect & -coach

Kris Rayen, oHRganisatiearchitect & -coach

Founder Factter BV

As a skilled professional I’ve built up a profound experience that encompasses the full spectrum of the HR-agenda, within local and international environments. All of the handled topics were related to the development of the organisation,  as well as its permanent- and contingent workforce.

As a certified expert in the fields of Business Process Management and Project Management (Prince2) I’ve sold and implemented, together with (in)direct management teams, company-wide transformation projects. The goal here was always unambiguously to improve the organisational-, digital- and personnel policy.

Being a builder by nature, motivated by and comfortable operating in an environment that is evolving. Deriving satisfaction from solving company-specific challenges by developing concepts that are translated into concrete, improved, ready-to-use tools and methodologies. 

Our Values

Values Factter
Be Agile - positive horizons

Show perspective …

Be open to change. Have courage. Challenge the status quo. Perform through learning. Improve continuously. Take ownership for the opportunities that arise. Go the extra mile.

Be generous - positive communication

Show that it’s a great place to work …

Transcend yourself. Positivism. Understand, appreciate, tolerate and help others. Getting better together.

Be Integer - positive relationships

Show that you’re not alone …

Show mutual respect. Be transparent in all you do. Open communication. Built a safe and trustworthy environment.

Be Competent - positive climate

Show that you care …

Show appreciation, create meaningfulness and help others become succesful.

Be Authentic - positive you

Show that you matter …

Have confidence in yourself, be yourself and walk the talk.

OUR SPECIALTIES

Graag bouw ik, vanuit mijn missie en ambitie, aan een betere wereld van werk. Hierbij staat het creëren van een context centraal waarbij welzijn vooropstaat & men een werkomgeving nastreeft waarbinnen medewerkers bevlogen en succesvol kunnen zijn.

Get in touch for a free consultation

HR EXPERTISE

 • Change management
  Sommigen noemen het verandering, anderen hebben het over transformatie of zelfs disruptie. Het gaat vooral over het in beweging brengen van uw medewerkers & uw organisatie, om de (nieuwe) vooropgestelde  bedrijfsdoelstellingen te bereiken
 • HR-projecten
  Digitaliseren van HR-processen.
  Opzetten van Shared Service Centers.
  Uitwerken van een HR-beleid rond Total Talent Management (vast en ingehuurd personeel)
 • HR-processen
  In kaart brengen, optimaliseren en/of herontwerpen van de huidige processen. Digitaliseren waar mogelijk.
  Draagvlak creëren voor de veranderingen, zodat de mensen daadwerkelijk vanuit de nieuwe werkwijze en/of systemen denken en handelen
 • Surveys
  Mbt Personeel & Organisatie op organisatiebreed niveau (perceptiemeting, resultatenrapportering, advies en implementatie van actieplannen)
 • Business Team Coaching
  Eensgezindheid en draagvlak creëren bij management- & directieteams over gezamenlijke doelen alsook hiernaar doelgericht te handelen
 • Interne mobiliteit
  Competentie- & talentontwikkeling
  Individuele coaching
  Development centers
  Potentieelbepaling
  Assessment centers

ORGANISATIEONTWIKKELING

 • Gezond en met goesting werken
  Welzijnsbewuste werkgewoonten
  Veerkracht (omgaan met verandering)
  Stresshantering
  Conflicthantering
 • Gepast leiderschap
  Ontwikkelen van een leiderschapsvisie, leiderschapsstijl en bijhorend gedrag
  360° Leiderschapsscan
  Waardengericht- & autonomie ondersteunend leiderschap met focus op authenticiteit, zelfleiderschap & gedeeld leiderschap
 • Leren om te groeien (inzet en gedrag)
  Groeimindset
  Autonome motivatie
  Verbindende communicatie
  Continue feedback
  Assertiviteit
  Groei- & doelstellinggesprekken
 • Kwaliteitsvolle werkorganisatie
  Structuur: stroomsgewijs ontwerpen en lean organiseren. Team- & jobontwerp. Werken met rollen
  Cultuur: leiderschap, autonomie, vertrouwen, eigenaarschap, teamspirit en kennisdeling
  ICT: digitaliseren van processen

Tijdens transformatietrajecten neem ik, als gecertificeerd expert op het gebied van Business Process Management en Project Management (Prince2) diverse rollen op zoals project- & change manager, adviseur, procesbegeleider (workshops , denk- & co-creatie trajecten), trainer & coach van (management) teams en individuele medewerkers.

In het doorvoeren van verandertrajecten hanteer ik hedendaagse principes [o.a. innovatieve arbeidsorganisatie, agile, lean, teal, sociocratie, …], op een integrale & waarderende manier, integrerend voortbouwend op wat reeds bestaat en wérkt binnen de bestaande organisatie.

 

Mijn praktijkervaring is doorheen de jaren opgebouwd binnen de privé- & publieke sector.

Kris worked many years with me as a collleague at Mercuri Urval Belgium both on the sales and performing side in hr strategic consulting projects and recruitment and selection assignments. It was always a great pleasure working with him and I can say with conviction that he always worked very hard with lots of energy and effectiveness trying to get the best possible results for our common clients.

L.M.

Sr. Business Consultant, Mercuri Urval

Kris is very customer focused and always goes the extra mile to support his colleagues and to provide professional service to his customers (internal and external). He is very organized and has a never ending ambition to finish tasks successfully and the right way even under very difficult circumstances. Kris never loses focus to the goals he needs to achieve. He is an appreciated added value when it comes to out of the box thinking and constructively challenging processes and strategies. Kris is a great communicator and a robust project team member and team leader. He is a great team player and an advocate of a good working place where everybody feels appreciated and motivated to be successful. Kris is a great colleague to work with, not only for his professionalism and vast experience, but also for his outspoken positive attitude, enthusiasm and humor.

W.D.T.

Sales Representative, Ceres

I know Kris as an excellent Project Leader, Hard working, effectiveand with a good eye for all the details involved in change.

P.v.M.

International Program Manager, ABN AMRO

I worked for 2 years with Kris in HR projects. Kris is a hard worker,customer & solutions minded. He is available for colleagues and a good team player. He is curious about new trends, open to learn and to grow.

K.V.

HR Project Leader, Securex

I worked with Kris for several years through good times and crisis times. What is significant for Kris is his high ambition to do all he can to be successful and he will not stop before reaching the objectives set up. He is also a very nice and friendly guy who creates good atmosphere in a team. I would love to hire him again, if I would have the possibility.

A.B.

Country Director, Mercuri Urval

I’ve been working with Kris as a colleague. Kris is a great personality with a great sense of humor, self relativeness and perseverance. Kris is one of these guys who gets up every morning with a positive attitude always looking for the opportunities in every difficult situation. As a manager he’s capable to build an excellent hard working team with spirit thanks to the combination of sales/result drive, personal warmth and high respect. Kris has an outstanding experience in Sales management and creates a long term relationship with clients through a professional approach.

M.V.D.

Branch Manager, Adecco

Kris is een professionele project- & business implementatiemanager die inzet op kwaliteit en resultaat & bewaakt steeds descope van de opdracht. Hij is een echte facilitator en waar nodigstimulerend en verbindend in het team.

R.N.

Head of Operational Business Support, ABN AMRO

Kris heeft ons geadviseerd en heeft actief bijgedragen aan het ontwikkelen en uitrollen van trainingen ivm ‘evolutiegesprekken’ en ‘leiderschap’. Zowel de inhoud van deze trainingen als de wijze waarop ze naar onze medewerkers worden gebracht worden positief onthaald en dragen bij tot het omzetten van het HR-beleid in ‘people’-gerichte praktijken.

F.D.B.

HR Director, Lecot

During the years we have worked together I really appreciated the strong commitment of Kris and his willingness to learn anddevelop. He was a very respectful colleague with an enormousmotivation to succeed and loyalty to he company.

H.V.

Teamleader, Mercuri Urval

Part of the RSR management team piloting MSP service offerings in Belgium I have always valued Kris for his ability to translate new processes and standards into ready to use OPS manuals, toolkits and templates. Kris has a strong feeling for detail and will only be satisfied with a perfect result. In close collaboration with the global RSR team Kris also developed the role of Supply Chain Manager and implemented our RSR policy and E2E process for supply chain management, including supplier risk analysis, supplier scorecard, QBR standard, supplier rationalisation methodology etc. Being an integer person with high EQ intelligence Kris is well placed to take a role as peoplemanager as well as to build strong relationships between multilpe Randstad operating companies as with (future) clients. Good to have had Kris in our team!

M.D.

Director, Randstad Sourceright

I’ve worked alongside Kris for close to two years now. In these two years, I’ve seen him as a complete Project Manager with excellent skill-sets in his job. Pro-activeness, communication, on-time delivery with good quality are his key strengths which I have noticed. He possesses equal command on soft skills which helps everyone in the project team to make a better connect with him – Kris is a real asset for the project and therefore for the company!

P.M.

Functional IT Analyst, Tata Consultancy Services

Wij hebben onze leidinggevenden een opleidingstraject aangeboden over het belang van evolueren, het formuleren van heldere en motiverende objectieven en het voeren van samenwerkingsgesprekken. Doorheen het hele proces onthoud ik vooral het enthousiasme, de duidelijke communicatie, de snelheid van uitvoering en het proactief meedenken met ons bedrijf. Kris heeft onze verwachtingen volledig ingelost!

T.D.M.

HR Director, Europabank

BLOG
Catch up on the Good Stuff

START VANUIT DE ‘LEADERSHIP BRAND’

START VANUIT DE ‘LEADERSHIP BRAND’

Start vanuit de 'Leadership Brand'     HR Square, 09/01/2019 Start vanuit de 'Leadership Brand' Deze bijdrage werd geschreven als lid van de adviesraad van HR Square.   One size fits all leiderschap? Dat is niet meer van deze tijd. Vandaag komt het erop...

read more
Employee-centric HR. Interconnected.

Employee-centric HR. Interconnected.

Employee-centric HR. Interconnected.   Delivering value in a fast, complex, customer-oriented, digital and connected world. Looking around, it is clear that the external context is dramatically changing. In this fourth wave of the industrial revolution automation...

read more
Leiderschap – What’s it all about?

Leiderschap – What’s it all about?

Leiderschap ... what's it all about?   From Me to We. Iedereen Leider!  Leiders maken het verschil door wie ze zijn. Hun (authentiek) karakter, unieke (volhardende) persoonlijkheid, integer gedrag en (‘rebelse’) stijl zorgt ervoor dat ze succesvol zijn. In goede...

read more
Leadership. What makes it complex?

Leadership. What makes it complex?

Episode 1 - Leadership Complexity When (re)designing leadership frameworks and -development programs at our client's premises, we often get the question what leadership is. Before strategic workshops take off, clients often start deep diving into the latter...

read more
Is your business future proof?

Is your business future proof?

Lots of organisations fulfill their task in a rapidly changing context. All this has an impact on the way organisations bring its products and services to the market. When organisations grow, they tend to become more complex. Their functional and fragmented...

read more
love and be loved …

love and be loved …

Business environments that lack trust often have a culture of “everyone for him/herself”. People feel that they must be cautious about protecting their interests. They even can become reluctant to help others, because they’re unsure of whether their efforts will be...

read more
some healthy Sunday-morning business recommendations

some healthy Sunday-morning business recommendations

make your business flat to increase efficiency, agility and customer intimacy that brings sustainable growth built the right leadership pipeline & -strategy which is crucial to the lasting success of your organisation ensure (individualized) fair & competitive...

read more

Get In Touch

KRIS RAYEN
+32 474 98 30 05
info@FACTTER.BE

Shares
Share This