+32 474 98 30 05 kris@factter.be
Selecteer een pagina
logo factter

Blog

Bouw aan een Leadership Brand

Leiderschaps-DNA, 4 bouwstenen

Deze bijdrage werd geschreven als lid van de adviesraad van HR Square.
Het artikel vindt u hier (24-09-2018).

Goed leiderschap effent het pad naar succes. Maar wat is dat, goed leiderschap? En vooral: wat is goed leiderschap in een omgeving die ingrijpend wijzigt onder invloed van een cocktail van demografische, sociologische, technologische en economische tendensen? Een bijdrage van Kris Rayen, HR Project Leader Social Innovation bij Securex.

Een onderneming staat of valt met goed leiderschap. Sterke leiders halen het beste in de medewerkers naar boven en zorgen ervoor dat ze zich goed in hun vel voelen, met een positieve impact op groei en rendabiliteit. Leiderschap is ook een belangrijke hefboom om mensen langer gezond, productief en gemotiveerd aan de slag te houden.

Kijken we rondom ons, dan is het duidelijk dat de context vandaag sterk verandert. In de kenniseconomie staat dienstverlening op maat centraal én is permanente kennisvernieuwing een must, waarbij digitalisering voor extra uitdagingen zorgt. Bijkomend leiden de stijgende levensverwachtingen en de verkleuring van de samenleving tot een ongeziene diversiteit op de werkvloer. Die veranderingen dwingen ons om leiderschap opnieuw onder de aandacht te brengen.

Leiderschaps-DNA: vier bouwstenen

Vroeger werd leiderschap geassocieerd met aanleg en charisma. Ook al zijn die mooi meegenomen, vandaag volstaan zij niet langer.

De volgende vier bouwstenen van het leiderschaps-DNA zorgen ervoor dat iedere leider, medewerker en organisatie sterker in hun schoenen staan:

Goed leiderschap start bij de leider zelf. Hij kent zijn eigen sterktes en zwaktes, en weet perfect welke impact zijn gedrag heeft op zijn medewerkers. Bovenal werkt een leider op zijn onderliggende leiderschapsovertuigingen, zijn ‘leadership mindsets’.

Een leider creëert duurzame groei en stimuleert een context waarbij welzijn en succesvol werken, met ‘goesting’, centraal staan. Hij zorgt voor een klimaat waarbij men opportuniteiten als een uitdaging ziet. De leider stelt daarvoor de juiste werkmiddelen ter beschikking, moedigt eigenaarschap, creativiteit en intrapreneurship aan, en stimuleert een samenwerkings- en ontwikkelingscultuur. Hierdoor evolueert men naar een ‘from Me to We’-cultuur, waarbij men gemeenschappelijke doelen nastreeft en al lerend presteert.

Hoe zorgt een leider dat zijn medewerkers doen wat ze moeten doen? Door zijn leiderschapsstijl aan te passen aan de context. Een sterk leider ondersteunt door niet boven, maar naast zijn troepen te staan. Hij managet via collectieve doelstellingen, het juiste werkkader en het inzetten van medewerkers op hun talenten. Hiernaast geeft hij het goede voorbeeld en weet perfect wanneer hij moet leiden en wanneer hij moet volgen. Een leider motiveertzijn medewerkers op een juiste manier en inspireert door een cultuur van vertrouwen, zingeving, wendbaarheid en vernieuwing te promoten. Ondernemerschap, continu leren, verbeteren en experimenteren worden hierbij continu gestimuleerd.

Een leider heeft de ambitie om meerwaarde te creëren voor alle stakeholders. Hij brengt mensen in beweging en stuurt naar meer verantwoordelijkheidszin, waarbij men excelleert doorheen het principe ‘samen beter worden’.

DNA leadership brand

Elke organisatie heeft haar eigen DNA, die afhangt van de geschiedenis, de bedrijfscultuur, het profiel van de medewerkers, het type product of dienst… Het is aan de organisatie om tot een passende stijl te komen en een eigen ‘DNA leadership brand’ te creëren.

Het top- en middelmanagement zullen de wendbaarheid van de organisatie, alsook van de teams, moeten garanderen. Niet door het opleggen van structuur of controle, maar door richting en coherentie rondom de vier bouwstenen uit te dragen. Mede dankzij een 360 graden DNA Leiderschapsscan worden de vooropgestelde leiderschapsgedragingen in de juiste richting gestimuleerd.

Shares
Share This