+32 474 98 30 05 info@factter.be

Start vanuit de ‘Leadership Brand’

 

 

HR Square, 09/01/2019 Start vanuit de ‘Leadership Brand’

Deze bijdrage werd geschreven als lid van de adviesraad van HR Square.

 

One size fits all leiderschap? Dat is niet meer van deze tijd. Vandaag komt het erop aan om vanuit het leiderschaps-DNA een eigen huisstijl te ontwikkelen én mee te nemen in alle relevante HR-processen. Dat niet doen, houdt wel degelijk risico’s in. Een bijdrage van Kris Rayen, HR Project Leader Social Innovation bij Securex.

Meer dan één werknemer op de drie vindt zijn leidinggevende geen goede baas. Vraag je aan de leidinggevenden zelf hoe ze het doen, dan is er nog steeds 13 procent die van zichzelf vindt dat hij niet over de juiste vaardigheden beschikt. De cijfers, die komen uit een bevraging door Securex, moet een alarmbelletje laten afgaan bij HR-verantwoordelijken.

Immers, onderzoek toont aan dat wie zijn baas goede punten geeft, minder stress op het werk ervaart en meer tevreden is over de organisatie en de arbeidsomstandigheden. Wie vindt dat zijn leidinggevende het niet goed doet, voelt zich minder competent, is ook vaker langdurig afwezig en heeft een hoger risico op burn-out.

 

Contextueel en waardengericht

Reden genoeg dus om aandachtig te zijn voor de leiderschapsvaardigheden in uw organisatie. Cruciaal daarbij is om te vertrekken vanuit het eigen, unieke leiderschap-DNA van de organisatie. Elke organisatie is anders en elke organisatie heeft dan ook nood aan een andere leiderschapsfilosofie. Meer dan ooit kan er geen sprake meer zijn van een universele leiderschapsstijl die in de meest uiteenlopende organisaties op eenzelfde manier toegepast wordt: wie hier een briljante leider is, is dat niet noodzakelijk ook dáár. Leiderschap dient vandaag de dag vooral contextueel en waardengericht te zijn.

Om leidinggevenden doorheen de organisatie houvast te geven, is het belangrijk om vanuit het topmanagement de gewenste leiderschapsstijl en het bijhorend gedrag vast te leggen. Die moet in overeenstemming zijn met de waarden, cultuur, visie en strategische doelstellingen. Die ‘leadership brand’ vormt de huisstijl van de organisatie. Wanneer leidinggevenden dan op dagelijkse basis met medewerkers omgaan, hen motiveren en hen aansturen, wisselen zij hun gebruikte stijl af in functie van drie gedragscategorieën (taak-, relatie- en verandergericht gedrag).

HR aan zet

Eenmaal duidelijk is welk leiderschap past bij de organisatie, is HR aan zet om leidinggevenden doorheen de organisatie naar de juiste ‘leadership brand’ te begeleiden. Dat gebeurt via een nulmeting over hoe leidinggevenden zichzelf beoordelen en gezien worden. De kloof tussen die beginsituatie en het gewenste leiderschap is de start voor een traject. Via bewustwording omtrent persoonlijke leiderschapswaarden en -overtuigingen kan je het persoonlijk eigenaarschap en zelfleiderschap versterken, en nadien de brug maken naar collectief eigenaarschap en -leiderschap. Zo kan je het leiderschapspotentieel van alle medewerkers binnen de organisatie aanspreken en wordt leiderschap een proces veel meer dan een hiërarchisch-controlerende rol, wat meer onderlinge interactie en samenwerking creëert doorheen de hele organisatie.

Daarnaast kunnen de vastgelegde leiderschapsprincipes geïntegreerd worden in de in-, door- en uitstroomprocessen die HR beheert. Door de ‘leadership brand’ te vertalen naar vaardigheidsprofielen van managers, talent reviews, interne mobiliteit,… ondersteunt en versterkt de HR-functie de leiderschapscapaciteiten van de organisatie. De ‘leadership brand’, die de gewenste leiderschapsstijl en -gedrag bepaalt, is ook input voor de rekrutering. Ligt de ‘leadership mindset’ – de onderliggende waarden en leiderschapsovertuigingen – van de kandidaat in lijn met de noden van de organisatie?

En dat is belangrijk: op basis van hetzelfde onderzoek waarvan hierboven sprake, berekenden we dat werken aan een goede ‘leadership mindset’ drie tot vier keer méér oplevert dan de traditionele leiderschapsontwikkeling.

 

Kris Rayen     +32 474 98 30 05     kris.rayen@factter.be

 

#LeadershipDNA #Leadership_Brand #Leadership_Context #Leadership_Actions #Performance_Management #Growth_Mindset #Growth_Culture #Feedback_Culture #SDT #Sustainable_Employability #Social_Innovation

 

Shares
Share This