+32 474 98 30 05 kris@factter.be
Selecteer een pagina

Case Study

Mifid II - beleggersbescherming en transparantie


Invoeren
van een striktere reglementering bij de Bank, met als loofwaardig doel de beleggers beter te beschermen tegen wanpraktijken.

KLANT  

Een internationale Financiële instelling.


DE OPDRACHT
Invoeren van een striktere reglementering bij de Bank met als loofwaardig doel de beleggers beter te beschermen tegen wanpraktijken.

 

#Private_Banking #Regelgeving #Transparantie #Vermogensbelegging #Beleggersbescherming #Change #Compliance #Financiële instelling #IT-systems #Klantbelang #Cultuur #Processen #Structuur

SITUATIE

De eigenlijke doelen van MiFID II zijn lovenswaardig: beleggersbescherming en transparantie. De nieuwe regelgeving  heeft impact op wealth-, asset managers en andere beleggingsprofessionals. Bevoegde (Europese) autoriteiten gaan zich meerconcentreren op toezicht van productontwikkeling, geschiktheid en passendheid (in relatie tot het distributieproces van ‘complexeproducten),  transaction reporting, enz. De nieuwe vereisten zullen concrete gevolgen hebben op de eigen organisatiestrategie, het risicobeheer en interne governance. Hiernaast dienen eveneens data en systemen (mbt financiële instrumenten) aangepast te worden. 

DOELSTELLING

  • Fase 1 en 2 ‘analyse’ (2de kwartaal 2015): 
    Begin mei heeft de kickoff plaatsgevonden.  Juni en Juli werden volop ingenomen, als project manager voor deze fase, ter organisatie en uitwerking van een kwalitatieve gap-analyse van de prioritaire vragenlijsten. Dit werd door het gehele aangeduide team succesvol uitgevoerd. Resultaten: België is voorloper in de kwalitatieve oplevering van Gap-analyses. Tevredenheid vanuit het centrale team mbt de geleverde inspanningen. De ingevulde checklists worden als voorbeeld doorbezorgd aan de diverse betrokken landen 

  • Fase 3 en 4 ‘design en projectimplementatie’ (3de & 4de kwartaal 2015): 
    Doel: opleveren van een projectmandaat en lokale governance structuur, ontwerpfase, nemen van commerciële/strategische besliisingen, opmaak PID. 
    Bijkomende acties: inhaalbeweging MiFID I (transaction reporting, klant in beeld vragenlijst) met impact op IT-systemen 
    Kwartaal 1 t/m 4 van 2016 ‘projectimplementatie’: impact op businessprocessen, mensen/cultuur, systemen en klant. 

RESULTATEN, OPGELEVERD

Organisatie en uitwerking van een kwalitatieve gap-analyse van prioritaire vragenlijsten. Dit werd door het gehele aangeduide team succesvol uitgevoerd. Resultaat: België is voorloper in de kwalitatieve oplevering van Gap-analyses. Tevredenheid vanuit het centrale team mbt de geleverde inspanningen. De ingevulde checklists worden als voorbeeld doorbezorgd aan de diverse betrokkenlanden. 

Het derde en vierde kwartaal omhelzen de uitwerking van een solution design, inclusief het nemen van strategische beslissingen. 

Hierna, als overall project manager, vanaf januari 2016 de diverse oplossingen overheen drie workstreams (products, services en transactions & record keeping) bankbreed implementeren.

onze betrokkenheid

Binnen de opgezette governance structuur neem ik de rol op van project manager om samen met een team van experten ervoor te zorgen dat de Belgische bank MiFID II-compliant is tegen 03 januari 2017.

aantal maanden

Get In Touch

kris rayen
+32 474 98 30 05
info@factter.be

Shares
Share This