+32 474 98 30 05 kris@factter.be
Selecteer een pagina

Case Study

accompany the change towards a new social secretariat

Simultaneous implementation of multiple HR IT-systems (HRIS)

CLIENT

Een internationale financiële instelling.
 

ASSIGNMENT

Gelijktijdig implementeren van meerdere HR IT-systemen (personeelsadministratie en loonverwerking).

SITUATION

● de hoofdzetel in Nederland heeft beslist om enkele HR-processen wereldwijd te uniformiseren naar een globale HR IT-systeem leverancier 

● in eerste instantie voor het verrichten van personeelsadministratie en payrolling. Hierna wordt het compensation & benefits proces geautomatiseerd 

● voor de globale organisatie brengt dit alles meer efficiëntie, uniformiteit, transparantie en kostenbesparing met zich mee

#HRIS #HR_Information_Systems #SaaS 
#Software_as_a_System #SAP #SAP_Online_Software 
#Program_Management 
#Human_Resources 

Key Objectives

● de bestaande systemen binnen de Belgische organisatie omzetten naar nieuwe HR systemen voor 
personeelsadministratie (SAP software, ADP GlobalView) en payrolling (SaaS, Salary Administration Manager SAM Level 5), inclusief tijdregistratie 

● het gehele implementatieprogramma op kwalitatieve wijze begeleiden en opleveren binnen de vooropgestelde tijdslijn, kosten en budget 

● dit alles met respect voor de waarden en werkwijze van de opdrachtgever

Results, delivered

● uitwerken van een plan van aanpak, gevalideerd door alle betrokkenen (stuurgroep, business managers en leveranciers)

● continue communicatie naar en met alle betrokkenen binnen het gehele project

● risico assessments overheen alle projectactiviteiten, evenals naar de leveranciers (systeembeveiliging, organisatiestructuur)

● de wensen en eisen van de opdrachtgever begrijpen en vertalen naar de leveranciers

● leveranciers sturen om hun acties af te stemmen op de wensen van de klant

● complexe situaties vertalen naar een manier die pragmatisch en begrijpbaar is voor de opdrachtgever

● onderhandelen naar betere prijsoffertes

● tijdig klaar zijn met de gelijktijdige projectimplementatie van meerdere HR IT-systemen op de voorziene go-live datum

Our involvement

Als projectmanager:  

     – het centrale projectteam ondersteunen in het uitrollen van het globale SAP-systeem voor personeelsadministratie 

     – lokaal eindverantwoordelijk voor de omschakeling naar het nieuwe sociaal secretariaat en de bijbehorende systemen voor uitbetaling van de lonen  en tijdregistratie (payrolling) 

number of months

Get In Touch

kris rayen
+32 474 98 30 05
info@factter.be

Shares
Share This