+32 474 98 30 05 kris@factter.be
Selecteer een pagina

Cases

Ga niet voor minder!

Word competitiever en aantrekkelijker als werkgever

Het smeden van een krachtige toekomstvisie en strategie is slechts het begin. Maar het werkelijk in de praktijk brengen van deze visie, dag in dag uit, vergt een gedurfde aanpassing van hoe de organisatie is ingericht (organisatiestructuur, afdelingen, teams) en op welke manier mensen samenwerken (organisatiecultuur, leiderschap en gedrag). Dit geheel op een integrale manier bekijken en vormgeven is cruciaal. We brengen toegevoegde waarde bij het maken van deze vertaling. Dit is het fundament van vernieuwing.

Wij zijn architecten van verandering. Met onze begeleiding wordt uw visie tastbare realiteit, verweven in het weefsel van uw organisatie.

Door een frisse blik te werpen op hoe organisaties opereren en hoe mensen samenwerken, tillen we niet alleen de prestaties naar een hoger niveau, we verheffen de kunst van excellentie. Het is tijd om succes te herdefiniëren en het volledige potentieel van uw organisatie te ontsluiten.

Onze missie, visie en ambitie … in actie!

Ontketen het potentieel van je organisatie – thema’s waar wij aan werken!

Transformatie naar innovatieve organisaties – wetenschappelijk onderbouwde methodieken in actie

Als expert in HR Management en Mens & Organisatieontwikkeling hanteer ik als transformatiemanager verschillende methodieken om organisaties (structuren, afdelingen, teams) anders in te richten en mensen beter te doen samenwerken. Technieken die cruciaal zijn voor het bevorderen van werkbaar werk. In verandertrajecten pas ik wetenschappelijk onderbouwde principes toe, zoals:

Innovatieve arbeidsorganisatie

Anders organiseren en beter samenwerken.
Als transformatiemanager geloof ik sterk in de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (SocioTechniek, Ulbo De Sitter). Dit omarmt een dynamische benadering van het organiseren van kwaliteitsvol werk.Het draait om het creëren van een omgeving waarin flexibiliteit, creativiteit en continue verbetering centraal staan. Deze visie moedigt organisaties aan om traditionele structuren te doorbreken en nieuwe manieren van werken te omarmen die de talenten en ideeën van medewerkers benutten.
Het resultaat is een cultuur van eigenaarschap en innovatie, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om proactief te zijn, risico’s te nemen en samen te werken aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.
Innovatieve arbeidsorganisatie stimuleert groei, ontwikkeling, betrokkenheid en minder frustratie (stress) op alle niveaus van de organisatie, waardoor een veerkrachtige en succesvolle toekomst wordt gecreëerd.

Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap (Koen Marichal, Karen Wouters) omarmt een gedeelde verantwoordelijkheid die gedragen wordt door een collectief. Het gaat verder dan traditionele hiërarchische structuren en moedigt een cultuur van gelijkwaardigheid, samenwerking en wederzijds respect aan.
In deze visie worden leiders niet gezien als enkelingen aan de top, maar eerder als facilitators die ruimte bieden voor diversiteit aan stemmen en talenten binnen een organisatie.
Het doel is om een omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord, gewaardeerd en geïnspireerd voelt om bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel.
Gedeeld leiderschap bevordert een cultuur van empowerment, waarbij het potentieel van elk individu wordt benut en het collectieve succes wordt bevorderd.

Teamontwikkeling

In het kader van teamontwikkeling gaan we aan de slag met loopbanen in teams (LiZeT, ESF). Door toepassing van onze methodiek ervaren teamleden verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan én die van elkaar. Het helpt hen in het ontwikkelen van een win-win actieplan voor de evaluatie en structurering van de teamwerking, alsook in de ondersteuning van dynamische, duurzame loopbanen. Last but not least creëert het onderlinge verbinding en evolueert men naar een performante samenwerking!

In de onstuimige zee van teamontwikkeling, navigeren we samen op zoek naar nieuwe horizonten. Als de bemanning van ons schip, geïnspireerd door de principes van LiZeT, geloven we in de kracht van zelforganisatie en het belang van individuele groei en performantie binnen ons collectief.

Elk lid van ons team is als een kostbaar juweel, uniek in zijn schittering en waarde. We koesteren diversiteit en begrijpen dat elke stem een essentiële bijdrage levert aan ons gezamenlijke lied van succes.

Als golven in harmonie, omarmen we verandering en omarmen we uitdagingen als kansen voor groei. We bouwen bruggen van vertrouwen en respect, wetende dat samenwerking de wind is die onze zeilen vult en ons voortstuwt naar ongekende hoogten.

In ons streven naar excellentie, omarmen we fouten als lessen en vieren we successen als mijlpalen op onze reis. Met elke stap, elke beslissing, versterken we de banden die ons verenigen, en vormen we een onbreekbare ketting van solidariteit en steun.

Laat ons als pioniers van LiZeT, ons kompas richten op een toekomst vol mogelijkheden. Laten we samen de golven trotseren, ons verenigen in vastberadenheid en onze bestemming omarmen met open armen. Want in de kern van ons team schuilt een onmetelijke kracht die ons in staat stelt om bergen te verzetten en dromen te verwezenlijken.

Kwaliteitsvolle motivatie

De zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan benadrukt het belang van autonomie, verbondenheid en competentie in het bereiken van persoonlijk en professioneel succes.
Deze theorie moedigt aan tot het streven naar doelen die diepgeworteld zijn in persoonlijke waarden en interesses & onderstreept het belang van het ervaren van vrijheid en controle in ons werk en leven.

In de praktijk betekent dit het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers en teams worden aangemoedigd om hun eigen doelen te stellen, beslissingen te nemen en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit omvat het bieden van een duidelijke visie en opdracht, uitdagende taken, het bevorderen van een cultuur van respect en samenwerking en het ondersteunen van medewerkers bij het bereiken van hun volledige potentieel.
Door de principes van de zelfdeterminatietheorie toe te passen, streven we naar een werkomgeving waarin iedereen gemotiveerd, betrokken en succesvol kan zijn.

Jobontwerp

Daarnaast leg ik de focus op jobontwerp. Dit gaat over het creëren van actieve motiverende jobs (Karasek & Theorell), waarbij taakeisen (werk- & tijdsdruk, deadlines, complexiteit van taken, emotionele druk, …) in balans liggen met regelmogelijkheden (gevarieerd takenpakket, leermogelijkheden, graad van autonomie om beslissingen te nemen in het werk, …) én sociale ondersteuning (aanspreekbaarheid en coaching van de leidinggevende, verstandhouding met en hulpbereidheid vanwege collega’s).

Werk maken van ‘kwaliteitsvol werk’ brengt een perfecte balans tussen uitdaging, verantwoordelijkheid en mogelijkheden voor groei, wat resulteert in positieve energie, minder stress, een stimulans voor leergedrag en een verhoogde motivatie op de werkvloer.

Mijn doel is om werkomgevingen te creëren waar werkgeluk centraal staat, door onderliggend te werken aan principes als duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk. Dit zorgt ervoor dat iedereen kan gedijen en bijdragen aan de groei en het succes van de organisatie.

Kris - Factter BV

Kris Rayen
Vormgever van veerkrachtige organisaties
met bevlogen medewerkers

CV Ndl
CV Eng

Onze grootste vreugde is te horen hoe gelukkig wij u maken!

Wij hebben onze leidinggevenden een opleidingstraject aangeboden over het belang van evolueren, het formuleren van heldere en motiverende objectieven en het voeren van samenwerkingsgesprekken. Doorheen het hele proces onthoud ik vooral het enthousiasme, de duidelijke communicatie, de snelheid van uitvoering en het proactief meedenken met ons bedrijf. Kris heeft onze verwachtingen volledig ingelost!

T.D.M.

HR Director, Europabank

During the years we have worked together I really appreciated the strong commitment of Kris and his willingness to learn and develop. He was a very respectful colleague with an enormous motivation to succeed and loyalty to the company.

H.V.

Group Director, Mercuri Urval

Kris is een professionele project- & business implementatiemanager die inzet op kwaliteit en resultaat & bewaakt steeds descope van de opdracht. Hij is een echte facilitator en waar nodigstimulerend en verbindend in het team.

R.N.

Head of Operational Business Support, Abn Amro

Kris worked many years with me as a colleague at Mercuri Urval Belgium both on the sales and performing side in hr strategic consulting projects and recruitment and selection assignments. It was always a great pleasure working with him and I can say with conviction that he always worked very hard with lots of energy and effectiveness trying to get the best possible results for our common clients.

L.M.

Sr. Business Consultant, Mercuri Urval

I’ve been working with Kris as a colleague. Kris is a great personality with a great sense of humor, self relativeness and perseverance. Kris is one of these guys who gets up every morning with a positive attitude always looking for the opportunities in every difficult situation. As a manager he’s capable to build an excellent hard working team with spirit thanks to the combination of sales/result drive, personal warmth and high respect. Kris has an outstanding experience in Sales management and creates a long term relationship with clients through a professional approach.

M.V.D.

Branch Manager, Adecco

Kris heeft ons geadviseerd en heeft actief bijgedragen aan het ontwikkelen en uitrollen van trainingen ivm ‘evolutiegesprekken’ en ‘leiderschap’. Zowel de inhoud van deze trainingen als de wijze waarop ze naar onze medewerkers worden gebracht worden positief onthaald en dragen bij tot het omzetten van het HR-beleid in ‘people’-gerichte praktijken.

F.D.B.

HR Director, Lecot

I worked with Kris for several years through good times and crisis times. What is significant for Kris is his high ambition to do all he can to be successful and he will not stop before reaching the objectives set up. He is also a very nice and friendly guy who creates good atmosphere in a team. I would love to hire him again, if I would have the possibility.

A.B.

Country Director, Mercuri Urval

I know Kris as an excellent Project Leader, Hard working, effectiveand with a good eye for all the details involved in change.
P.v.M.

International Program Manager, Abn Amro

I worked for 2 years with Kris in HR projects. Kris is a hard worker,customer & solutions minded. He is available for colleagues and a good team player. He is curious about new trends, open to learn and to grow.

K.V.

HR Project Leader, Securex

Part of the RSR management team piloting MSP service offerings in Belgium I have always valued Kris for his ability to translate new processes and standards into ready to use OPS manuals, toolkits and templates. Kris has a strong feeling for detail and will only be satisfied with a perfect result. In close collaboration with the global RSR team Kris also developed the role of Supply Chain Manager and implemented our RSR policy and E2E process for supply chain management, including supplier risk analysis, supplier scorecard, QBR standard, supplier rationalisation methodology etc. Being an integer person with high EQ intelligence Kris is well placed to take a role as peoplemanager as well as to build strong relationships between multilpe Randstad operating companies as with (future) clients. Good to have had Kris in our team!

M.D.

Director, Randstad Sourceright

Kris is very customer focused and always goes the extra mile to support his colleagues and to provide professional service to his customers (internal and external). He is very organized and has a never ending ambition to finish tasks successfully and the right way even under very difficult circumstances. Kris never loses focus to the goals he needs to achieve. He is an appreciated added value when it comes to out of the box thinking and constructively challenging processes and strategies. Kris is a great communicator and a robust project team member and team leader. He is a great team player and an advocate of a good working place where everybody feels appreciated and motivated to be successful. Kris is a great colleague to work with, not only for his professionalism and vast experience, but also for his outspoken positive attitude, enthusiasm and humor.

W.D.T.

Sales Representative, Ceres

I’ve worked alongside Kris for close to two years now. In these two years, I’ve seen him as a complete Project Manager with excellent skill-sets in his job. Pro-activeness, communication, on-time delivery with good quality are his key strengths which I have noticed. He possesses equal command on soft skills which helps everyone in the project team to make a better connect with him – Kris is a real asset for the project and therefore for the company!

P.M.

Functional IT Analyst, Tata Consultancy Services

Shares
Share This