+32 474 98 30 05 kris@factter.be
Selecteer een pagina
logo factter

Onze aanpak

Kijk je uit naar een partnerschap dat verder gaat dan traditionele adviesdiensten? Ontdek onze unieke aanpak als expert in Mens- & Organisatieontwikkeling. Naast een gedetailleerde roadmap voor jouw transformatietraject, creëren we een nauwe samenwerking die jouw visie omarmt en jouw team(s) inspireert en in beweging brengt. Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin succes niet alleen een doel is, maar een gezamenlijke reis naar groei en vervulling.

Een plan van aanpak op maat van uw behoefte

Elke organisatie is uniek, dus elk veranderingsprogramma vereist een eigen aanpak. Ons uitgangspunt is dat alleen de mensen zelf binnen een organisatie die organisatie kunnen veranderen. Externe ondersteuning helpt op gebieden waar de organisatie zelf minder ervaring of capaciteit heeft. We treden op als partner om u te helpen de meest geschikte ontwerplogica en aanpak te vinden. Tezamen bepalen we de  visie, de verandervoorwaarden, een doordacht verandertraject en een gepast team. Dit vormt de basis voor een succesvolle implementatie.

Kortom: we begeleiden programma’s waarbij zowel de zachte aspecten van de organisatie (gedrag en cultuur) als de harde aspecten (structuur, processen en systemen) op een samenhangende manier worden aangescherpt. Dit doen we in co-creatie waarbij we vanuit gedragenheid en eensgezindheid werken naar het vooropgestelde doel.

Ons werkmodel als roadmap

Geloof in groei én impact!

Mensen maken organisaties, organisaties maken mensen.

Wij geloven in de kracht van mensen om organisaties te vormen én tegelijkertijd door organisaties gevormd te worden. Ons enthousiasme voor het potentieel van elk individu en elke onderneming is aanstekelijk.

Mensen zijn de drijvende kracht achter organisaties, maar de context waarin zij werken bepaalt hun prestaties en betrokkenheid. Een gedeelde visie, heldere teamdoelen, slimme processen, wendbare structuren, inspirerend leiderschap en een ondersteunende cultuur vormen de fundamenten van moderne organisaties.

Deze fundamenten vormen een samenhangend ‘systeem’. Vanuit deze holistische benadering bekijken wij uw organisatievraagstuk: met aandacht voor zowel mens als organisatie. Wij brengen uw organisatie opnieuw in beweging, met een focus op groei en impact.

Roadmap factter

Hoe pakken we verandertrajecten aan?

hoe verandertraject.

Extra punten die hierbij aandacht verdienen:

    1. Diepgaande analyse: begrijp de diepere behoeften achter de verandering
    2. Ontwerpfase: het boegbeeld schetst  het kader en de richtlijnen voor de verandering. Stilstand of achteruitgang is geen optie
    3. Betrokkenheid en communicatie: betrek alle betrokkenen doorheen co-creatie en communiceer effectief
    4. Transitie en operationele continuïteit: hou oog voor de operationele werking tijdens de transitie
    5. Afsluiting en evaluatie: sluit de verandering af met erkenning van succes en vier de vooruitgang

In het doorvoeren van verandertrajecten hanteren wij hedendaagse principes (o.a. innovatieve arbeidsorganisatie, gedeeld leiderschap, agile, lean, sociocratie, …), op een integrale & waarderende manier, integrerend voortbouwend op wat reeds bestaat en wérkt binnen de bestaande organisatie.

Shares
Share This